Quintus Fabius Pictor

Quintus Fabius Pictor, eerste romeinse geschiedschrijver, geboren ca. 254 vC. Van zijn leven is weinig bekend; hij vocht tegen de Galliërs en reisde na de slag bij Cannae (216) als orakelgezant naar Delphi. Zijn annalistische romeinse geschiedenis was in het grieks geschreven en liep van Aeneas' aankomst in Italië tot het einde van de tweede punische oorlog. De strekking van het geschrift was de romeinse instellingen en politiek, gezien vanuit senatoriaal standpunt, aan de Grieken te verklaren. Polybius, Dionysius van Halicarnassus en Livius citeren uit het werk. De oudheid kende er ook een latijnse versie van, maar haar herkomst is onbekend.


Lit. H. Peter, Historicorum Romanorum Reliquiae 1² (Leipzig 1914 = Stuttgart 1967) LXIX - C, 5-39. - F. Münzer (PRE 6, 1836-1841). GRL 1, 171-174. - P. Bung, Quintus F. Pictor, der erste römische Annalist (Diss. Köln 1950). K. Hanell, Zur Problematik der älteren römischen Geschichtsschreibung (Histoire et historiens dans l'antiquité, Entretiens sur l'antiquité classique 4, Genève 1958, 147-184). [A. J. Janssen]Lijst van Auteurs