De 2e Punische Oorlog

De Tweede Punische Oorlog begon om onduidelijke redenen: de verovering van Saguntum, een bondgenoot van Rome, door Hannibal (219 v.C.) kan niet de oorzaak geweest zijn: de oorlog begon pas een jaar later. Misschien heeft Hannibal, de grote generaal van Carthago, die evenveel van Carthago hield als hij Rome haatte, het verdrag dat in 226 tussen Rome en Carthago was gesloten waarbij de Carthagers geen veroveringen ten noorden van de Ebro mochten maken, overtreden. Het plan van Hannibal was geniaal: hij kon Rome bij gebrek aan een vloot niet overzee bereiken, dus wilde hij de Alpen oversteken, de Italische volkeren doen opstaan tegen Rome en haar zo verslaan.
Hij begon met grote energie zijn plan te voltooien.
In 218 stak hij met grote moelijkheden en met verlies van veel soldaten en bijna al zijn olifanten de Alpen over. Hij bereikte de Povlakte, geholpen door Gallische soldaten, en versloeg twee Romeinse legers die onder de leiding van de twee consuls stonden. Vandaar ging hij naar Centraal-Italië waar hij een derde consulair leger versloeg.

Maar volgden de Italische volkeren Hannibal tegen Rome? Dat was beslissend voor Hannibal. Het grootste deel van de Italiërs in het centrum van het schiereiland bleef echter trouw aan de Republiek. Maar Hannibal verwoestte hun velden om hen te  dwingen van gedachten te veranderen. Roma zocht dus een beslissende slag. Maar bij Cannae, in Apulia, leden de Romeinen een vreselijke nederlaag in 216.
Schema van de Slag bij Cannae
1e Fase
Hannibal valt aan met de lichte infanterie
2e Fase
De Romeinse legioenen sloegen de lichte infanterie van Hannibal terug, maar bevonden zich toen tegenover de zware, nog frisse infanterie. Hasdrubal joeg met met de Iberische en Gallische cavallerie de Romeinse cavallerie op de vlucht en viel de geallieerde cavallerie in de flank aan en hielp hiermee de Numidische cavallerie.
3e Fase
Terwijl de Numidische cavallerie zich aan de achtervolging wijdde, maakte die van Hasdrubal de omsingeling van de Romeinse infanterie volledig.

Na Cannae hielden de Romeinen niet op. Met grote krachten bewapenden zij nieuwe legers. Er werd een dictator benoemd, Fabius Maximus. Deze weigerde slag te leveren met Hannibal, maar dwong hem met de tactiek van de verschroeide aarde steeds verder naar het zuiden te gaan. Later werd een jonge generaal Publius Cornelius Scipio tot consul benoemd.

Hij bracht de oorlog naar Afrika over. Zo doende zorgde hij ervoor dat Hannibal naar Afrika werd teruggeroepen en dwong hem slag te leveren in slechte omstandigheden.
De beslissende slag vond niet ver van Carthago plaats, in Zama in 202 v.C.. Dat was het einde voor Hannibal en ook voor Carthago.


Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van de 2e Punische Oorlog.
Vorige Index Boven Volgende