Afranius

Afranius naam van een romeinse plebejische gens, waarvan drie leden enige bekendheid hebben verworven:

(1) Lucius Afranius (2e helft van de 2e eeuw vC) werd in de Oudheid als de belangrijkste auteur beschouwd in het genre der fabula togata.

Van zijn werken zijn ca. 40 titels bekend en ruim 200 fragmenten bewaard gebleven; het meest worden geciteerd zijn Emancipatus (De afgestane zoon), Epistula (De brief), Fratriae (De tantes), Privignus (De stiefzoon) en Vopiscus (De in leven gebleven jongste van een tweeling). A. werd sterk geïnspireerd door de griekse blijspeldichter Menander en had grote achting voor zijn landgenoot Terentius; in zijn stukken laste hij veel cantica, een soort aria's, in. In 57 vC werd zijn Simulans (De huichelaar), onder Nero zijn Incendium (De brand) nog heropgevoerd. In de 2e eeuw nC schreef een zekere Paulus een commentaar op de blijspelen van A.


Lit. F. Leo, Geschichte der römischen Literatur 1 (Berlin 1913) 374-381. GRL 1 (München 1927) 142-144. - Fragmenten bij O. Ribbeck, Comicorum Romanorum Fragmenta ³ (Leipzig 1898).


(2) Lucius Afranius, aanhanger van Pompeius Magnus. Na diens legaat te zijn geweest in de oorlogen tegen Sertorius en Mithridates, was hij in 60 vC consul, samen met Q. Metellus Celer. Vanaf 55 Pompeius' legaat in Spanje, moest hij zich in 49 na de slag bij Ilerda aan Caesar overgeven, die hem echter vergeving schonk. Vervolgens begaf A. zich naar Griekenland. Daar nam hij deel aan de slag bij Pharsalus (48), waarna hij naar Afrika vluchtte. In de slag bij Thapsus (46) werd hij gevangen genomen en vervolgens om het leven gebracht. Cicero noemt A. een ignavus et sine animo miles.


(3) Sextus Afranius Burrus, waarschijnlijk afkomstig uit Vasio (thans Vaison) in Gallië, werd in 51 nC praefectus praetorio en had na de dood van keizer Claudius (54), tijdens de eerste jaren van Nero's keizerschap, samen met Seneca grote invloed op de regering. Hij stierf in 62.


Lit. W. C. McDermott, Sextus Afranius Burrus (Latomus 8, 1949, 229-254). [Nuchelmans]


Lijst van Namen