Thapsus

kaartThapsus (Θάψος), antieke stad op de kust van Noord-Afrika, gelegen ca. 160 km ten zuiden van Carthago, ca. 45 km ten zuidoosten van Hadrumetum. De nederzetting was oorspronkelijk een punische factorij, waarvan ook punische necropolen getuigen. In 310 vC werd T. door Agathocles van Syracuse ingenomen, maar deze moest het spoedig weer prijsgeven. In de derde punische oorlog (149-146 vC) koos de stad de zijde van de Romeinen, waarvoor het in de na beëindiging van de oorlog ingerichte provincie Africa met de status van civitas libera beloond werd. In de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius (49- 45 vC) bracht Caesar de aanhangers van Pompeius bij T., een van de vestigingen waar dezen zich verschanst hadden, in het voorjaar van 46 de beslissende nederlaag toe.

Van de romeinse stad zijn slechts geringe resten bewaard gebleven, o.a. van een amfitheater. Op de Peutinger kaart (foto rechts: rechtsboven) wordt T. Tapsum genoemd.


Lit. H. Treidler (PRE 5A, 1285-1287). [Nuchelmans]


Kaart