Hadrumetum

kaartmoziekHadrumetum (Ἀδρύμητος), romeinse naam van een oude havenstad op de oostkust van Tunesië, ruim 100 km ten zuiden van Carthago, tegenwoordig Sousse. Volgens de overlevering werd H., evenals Carthago, als een phenicische kolonie gesticht door Tyrus. In de derde punische oorlog (149-146) koos de stad de zijde der Romeinen en behield als beloning daarvoor haar vrijheid, die zij echter ten tijde van Caesar tijdelijk weer verloor. Keizer Traianus (98-117) verhief H. tot Colonia Concordia Ulpia Traiana Augusta Frugifera Hadrumetina. De bloeitijd van de stad, een van de belangrijkste van Africa proconsularis, viel in de 2e eeuw nC. Bij Diocletianus' reorganisatie van het rijk werd H. hoofdstad van de nieuwe provincie Byzacena.

Uit de zes eeuwen vC zijn punische necropolen en resten van een punische tempel aan het licht gekomen, van bouwwerken uit de romeinse periode is weinig bewaard gebleven; wel zijn er talrijke mozïeken ontdekt, o.a. een met een portret van de dichter Vergilius (thans in het museum te Tunis). Uit de christelijke periode dateren uitgestrekte catacomben.


Lit. H. Dessau (PRE 7, 2178-2180). G. Picard (EAA 3, 1084). - A. Leynaud, Les catacombes africaines, Sousse-Hadrumètes (Alger 1937). P. Cintas, Le sanctuaire punique de Sousse (Revue Africaine 91, 1947, 1-8). L. Foucher, H. (Paris 1964). [Nuchelmans]


Kaart