Donatus

(1) Aelius Donatus, de beroemdste grammaticus van de 4e eeuw nC, leermeester van o.a. Hieronymus. D., die werkzaam was in Rome, schreef twee latijnse schoolgrammatica's en commentaren op Terentius en Vergilius:

1. Ars minor, beknopte grammatica voor beginnelingen, in vraag en antwoord.

2. Ars maior of secunda, voor gevorderden.

3. Commentaar op de blijspelen van Terentius, overgeleverd in de vorm van een compilatie van marginale scholia.

4. Commentaar op de werken van Vergilius; hiervan bezitten we alleen de voorrede, een Vita Vergilii en een inleiding op de Bucolica, maar de bewaard gebleven commentaar van Servius (4e eeuw) bevat veel materiaal dat aan D. ontleend is.


Lit. Uitgaven: H. Keil, Donati Artes grammaticae (Grammatici Latini 4, Leipzig 1864, 355-402). P. Wessner, Donati Commentum Terenti 1-3 (Leipzig 1902-1908). H. Karsten, Donati Commentum Terenti 1-2 (1911v).


(2) Tiberius Claudius Donatus (eind 4e eeuw nC) is de auteur van een doorlopende commentaar op de Aeneis van Vergilius, Interpretationes Vergilianae getiteld. De relaties van dit werk met soortgelijke geschriften van voorgangers en tijdgenoten zijn niet duidelijk.


Lit. Uitgave: H. Georgii, Donati Interpretationes Vergilianae 1-2 (Leipzig 1905v). [Nuchelmans]Lijst van Auteurs