Bibaculus

Bibaculus, romeinse dichter uit de eerste helft van de 1e eeuw vC. Marcus Furius B. werd geboren ca. 100 vC te Cremona, was een leerling van Valerius Cato en behoorde tot de kring van de z.g. Neoterici. Hij genoot vooral bekendheid als auteur van schimpdichten, o.a. op Caesar en Octavianus. Ook zou hij twee epen hebben geschreven, een Bellum Gallicum en een Aethiopis. Slechts een paar fragmenten, o.a. van epigrammen op zijn leermeester, zijn van het werk van B. over. Of deze identiek is met de Furius die door de dichter Catullus bij herhaling wordt aangevallen, is een omstreden kwestie.


Lit. Fragmenten bij W. Motel, Fragmenta Poetarum Latinorum epicorum et lyricorum (Leipzig 1927) en A. Traglia, Poetae Novi (Rome 1962). - H. Bardon, La littérature latine inconnue 1 (Paris 1952) 347-352. [Nuchelmans]Lijst van Auteurs