Cremona

kaartCremona (Κρεμώνη), noorditalische stad in het gebied van de Cenomani, gelegen op de linkeroever van de Po, ca. 175 km van de monding; thans nog C. geheten. C. werd, tegelijk met Placentia, in 218 vC door de Romeinen gesticht als colonia Latina. Na vele wederwaardigheden in de tweede punische oorlog en nadat de nederzetting in 191 vC met 6000 nieuwe kolonisten was versterkt, ontvingen de bewoners in 90 vC het romeinse burgerrecht. Octavianus verdeelde in 40 vC het gebied van de stad onder zijn veteranen. In 69 nC was C. enige tijd hoofdkwartier van de aanhangers van Vitellius. Vespasianus' troepen plunderden en verwoestten de stad, maar Vespasianus liet haar terstond herbouwen. Sindsdien bleef zij van betekenis als haven en knooppunt van wegen. Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden) wordt C. ook vermeld.


Lit. C. Hülsen (PRE 4, 1702v). N. Degrassi (EAA 2, 926v). [Nuchelmans]


Kaart