Sabinus Massurius

Sabinus Massurius, jurist uit de eerste helft van de 1e eeuw nC, auteur van een - verloren gegaan - handboek van het burgerlijk recht, Libri tres iuris civilis getiteld, dat nog lang na zijn dood gebruikt werd. Tot in de 3e eeuw werd het van commentaren voorzien en als model gebruikt, o.a. door de beroemde juristen Pomponius, Paulus en Ulpianus. S. schreef ook een Liber de furtis en een commentaar Ad edictum praetoris urbani, die eveneens verloren gegaan zijn. Zijn naam leeft voort in de naar hem genoemde rechtsschool der Sabiniani - ook wel Cassiani genoemd, naar Sabinus' leerling Cassius Longinus -, een van de twee hoofdrichtingen die in de 1e eeuw nC onder de romeinse rechtsgeleerden bestonden; de aanhangers van de andere richting heetten Proculiani, naar Proculus. Op vele punten stonden Sabiniani en Proculiani blijkbaar scherp tegenover elkaar, maar het is nog niet gelukt om vast te stellen waarin de meningsverschillen precies bestonden.


Lit. B. Kübler (PRE 1A, 381-394 s.v. Rechtsschulen). - E. Seidl, Römische Rechtsgeschichte und römisches Zivilprozess recht (Köln 1962) 166-172. [Nuchelmans]Lijst van Auteurs