Gaius Cassius Longinus

Gaius C. Longinus, romeins rechtsgeleerde, achterkleinzoon van de jurist Servius Sulpicius Rufus, kleinzoon van de jurist Quintus Aelius Tubero, leerling van Sabinus uit het plebejische gens Cassius. C. was consul suffectus in 30 nC, proconsul van Asia in 40-41 en legaat van Syria van 45 tot 49. Hij werd in 65 door Nero verbannen; door Vespasianus teruggeroepen, stierf hij kort daarna in 69. C. volgde zijn leermeester op als hoofd van de rechtsschool der z.g. Sabiniani, die naar hem ook Cassiani werden genoemd. C. schreef Libri iuris civilis, die door Javolenus Priscus bewerkt werden; origineel en bewerking hebben sporen nagelaten in juridische geschriften van later tijd.


Lijst van Namen