Terentianus Maurus

Terentianus Maurus, uit Mauretanië afkomstige auteur van een werk over metriek uit de 2e of 3e eeuw nC. Zijn werk, dat in versvorm is geschreven en is overgeleverd als één geheel, bestaat eigenlijk uit drie delen, nl. De litteris, De syllabis en De metris.

Evenals zijn voorganger en voorbeeld Caesius Bassus toont T. M. zich een aanhanger van de z.g. derivatie-theorie, de opvatting dat alle romeinse metra uiteindelijk teruggaan op twee grondvormen, de dactylische hexameter en de iambische trimeter. Het werk, dat in totaal 2981 verzen omvat, werd in de late oudheid veelvuldig benut, maar ging in de middeleeuwen verloren, totdat het in 1493 werd herontdekt, in een manuscript (de codex Bobiensis) dat de grondslag werd voor de editio princeps van Milaan 1497.


Lit. Uitgave: C. Lachmann, Terentiani Mauri De Litteris, syllabis et metris liber (Berlin 1836). H. Keil, Grammatici Latini 6 (Leipzig 1923 = Hildesheim 1961) 313-413. - P. Wessner (PRE, 5A, 587-591). GRL 3,25-28. [Brouwers]Lijst van Auteurs