Cambyses

Cambyses (Καμβύσης, perzisch Kambujiya), naam van twee koningen uit de perzische dynastie der Achaemeniden.

(1) Cambyses (ca. 602-559), koning van Perzië en een deel van Elam, vader van de stichter van het grote perzische rijk, Cyrus maior.


(2) Cambyses, zoon van Cyrus maior en Cassandane, koning van het perzische rijk van 530 tot 522. Zijn grootste daad was de verovering van Egypte (525), dat hij in een personele unie met de perzische kroon verbond; ook Libië en Nubië onderwierp hij. Plannen om Carthago en Ethiopië te veroveren mislukten echter. Het is mogelijk dat deze tegenslagen hem gemaakt hebben tot de uitzinnige wreedaard van wiens wandaden Herodotus vertelt. C. stierf in Syrië toen hij uit Egypte naar Perzië terugkeerde om aldaar de opstand te onderdrukken van de magiër Gaumata, die zich uitgaf voor Cambyses' door deze zelf vermoorde halfbroer Smerdis. C. was gehuwd met zijn zuster Atossa.


Lit. Herodotus 3, 1-28 en 61-66. C. F. Lehmann-Haupt (PRE 10, 1810-1823). - J. V. Prasek, Kambyses (Der alte Orient 14, 2, 1913). [Nuchelmans]


Stamboom Lijst van Namen