Atossa

Atossa (Ἄτοσσα), naam van enkele vorstinnen uit het huis der Achaemeniden. Het bekendst is A., de dochter van de perzische koning Cyrus, gemalin van haar broer Cambyses, van pseudo-Smerdis en tenslotte van Darius. Uit het laatste huwelijk sproot de latere koning Xerxes. Aan het perzische hof schijnt A. grote invloed te hebben gehad. Xerxes' moeder speelt een belangrijke rol in Aeschylus' tragedie De Perzen, maar de naam A. wordt in de tekst niet genoemd. [Nuchelmans]


Lijst van Namen