Nebukadnesar II

Nebukadnesar II regeerde van 7 september 605 tot begin oktober 562 over het babylonische rijk, maar speelde al een rol als legeraanvoerder tijdens de regering van zijn vader Nabopolassar en versloeg zo de Egyptenaren bij Karkemis in 605. De Babylonische Kroniek is bewaard tot zijn 11e jaar, daarna zijn er weinig gegevens. vrijwel jaarlijks worden er expedities naar Syrië genoemd, die in 598 en 597 culmineren in het beleg en de eerste verovering van Jeruzalem op 15/16 maart (2 adar), waarna Jehojachin vervangen werd door Zedediah en met vele anderen werd gedeporteerd (2Kg 24,17 en Jr 37,1). Het tweede, 18 maanden durende beleg eindigde in 587, waarna de grote deportatie volgde (2Kg 25,1; Jr 52,1). De talrijke bouwinscripties van N. II bevatten weinig mededelingen over militaire en politieke gebeurtenissen, slechts de rotsinscripties van Wadi Brisa in de Libanon spreken over de verdrijving van een vijand (nl. de koning van Egypte) in 586 voordat de begeerde ceders naar Babylon gevoerd konden worden. In 585 kon Babylon bemiddelen bij de vrede tussen Lydië en Medië. Een langdurig beleg van Tyrus zou 13 jaar hebben geduurd.

De Babylonische Kroniek noemt een opstand tegen N. II in zijn 10e jaar, terwijl in het jaar daarvoor Elam een inval gedaan had.

N.s bouwwerkzaamheden betreffen praktisch alle heiligdommen van Babylon, de paleizen en de zeer omvangrijke verdedigingswerken, die tot een de verre omtrek omvattend systeem werden uitgebouwd. Speciaal de Istar-poort, nu gedeeltelijk te Berlijn, moet genoemd worden. Daarnaast werden alle belangrijke heiligdommen in heel Babylonië hersteld en vernieuwd, met rijke nieuwe voorzieningen voor de cultus. N. II moet een van de grootste bouwheren uit de babylonische geschiedenis geweest zijn.


Lit. R. A. Parker/W. Dubberstein, Babylonian Chronology (Providence 1956) 12. D. J. Wiseman, Chronicles of Chaldaean Kings (London 1956). De meeste inscripties zijn verzameld in S. Langdon, Die neubabylonischen Konigsinschriften (VAB 4, Leipzig 1912). Het wachten is op P.-R. Berger, AOAT 4. [van Driel]


Lijst van koningen Lijst van Namen