Nabopolassar

Nabopolassar, wiens naam vermoedelijk is afgeleid van Nabu-apla-usur (= Nabu, bescherm de erfzoon), regeerde van 625 tot 605 vC als eerste vorst van de nieuwbabylonische (chaldeeuwse) dynastie in Babylon; zijn regering werd later waargenomen door zijn zoon Nebukadnezar II. Hij maakte Babylonië, met zijn godsdienst van Marduk en Nabu, onafhankelijk van Assyrië door middel van veldslagen, veroverde in coalitie met de Meden Ninive in 612 vC en droeg kort daarna het militaire bevel over aan zijn zoon, die de door zijn vader gezochte conflicten met Egypte op de spits dreef.


Lit. D. J. Wiseman, Chronicles of Chaldaean Kings (= CCK: London 1956). S. Langdon (VAB 4, Leipzig 1912). [Meijer]


Lijst van Koningen Lijst van Namen