Cercidas

Cercidas (Κερκίδας van Megalopolis), griekse politicus en dichter (ca. 290 - ca. 220). Als politicus begaf hij zich ca. 226 in opdracht van Aratus van Sicyon naar de macedonische koning Antigonus Doson om diens interventie te verkrijgen ten behoeve van de achaeïsche bond tegen Cleomenes III van Sparta; in 222 nam hij als commandant van 1000 man uit Megalopolis deel aan de slag bij Sellasia, waarin Cleomenes de nederlaag leed.

C. schreef moraliserende poëzie, die geïnspireerd was door de cynische wijsbegeerte; hij wees o.a. de rijken op hun plicht tegenover de armen en stelde spilzucht aan de kaak. Van zijn gedichten, die in een dorisch gekleurd dialect en in vrije iambische maten zijn geschreven, zijn slechts enkele fragmenten bewaard gebleven, de meeste in een zwaar beschadigde papyrus van Oxyrhynchus (nr. 1082) uit de 2e eeuw nC.

De identiteit van de politicus en de dichter C. staat niet geheel vast.


Lit. Fragmenten bij: I. U. Powell, Collectanea Alexandrina (Oxford 1935) 201-219. Met engelse vertaling: A. D. Knox, Herodes, C. and the Greek Choliambic Poets (Loeb Class. Libr., London 1929) 190-238. - G. Gerhard (PRE 11, 294-308). [Nuchelmans]


Lijst van Namen