Aratus

Aratus (Ἄρατος) van Sicyon (271-213), griekse staatsman en bekendste strateeg van de achaeïsche bond. Toen zijn vader Clinias in 264 in de partijtwisten van Sicyon vermoord was, vluchtte A. naar Argos. Vandaar bevrijdde hij samen met andere ballingen in 251 zijn vaderstad van de tirannie van Nicocles. Vervolgens haalde hij Sicyon over, toe te treden tot de achaeïsche bond. Daarin verwierf A. spoedig een leidende positie. Van 245 tot zijn dood was hij om het andere jaar strateeg van de bond, welks omvang, aanzien en macht hij sterk vergrootte. In 243 verdreef hij de Macedoniërs uit Corinthe, in 241 versloeg hij bij Pellene de Aetoliërs, in 235 won hij Megalopolis voor de bond, in 229 bevrijdde hij Argos en Athene van hun macedonische bezetting.

In de volgende jaren maakte A. noodgedwongen een forse zwenking in zijn politiek, die tot dan toe fel anti-macedonisch was geweest. Toen Ptolemaeus III van Egypte, de beschermheer van de achaeïsche bond, de expansiepolitiek van Cleomenes III van Sparta ging steunen, wendde A. zich in 225 tot Antigonus Doson van Macedonië. Deze greep maar al te graag in, sloot een verbond met A., bedong als prijs Corinthe en versloeg de Spartanen (Sellasia 222). In de z.g. bondgenotenoorlog (220-217: Macedonië + achaeïsche bond contra Sparta + aetolische bond) moest A. zich tevreden stellen met het adviseurschap van Philippus V. Na de vrede van Naupactus (217) verzette hij zich echter tegen Philippus' anti-romeinse politiek. Zijn dood in 213 wordt op rekening van Philippus gesteld. De zeer partijdige, pro-achaeïsche mémoires van A. zijn verloren gegaan, maar ze zijn verwerkt in Plutarchus' biografie.


Lit. Plutarchus' levensbeschrijvingen van Aratus, Agis en Cleomenes. Polybius, boeken 2, 4 en 5. - B. Niese (PRE 2, 383-390). - F. W. Walbank, Aratos of Sicyon (Cambridge 1933). [Nuchelmans]


Lijst van Namen