Charondas

Charondas (Χαρώνδας) van Catana op Sicilië, beroemde griekse wetgever (6e eeuw vC). Hij gaf zijn geboortestad nieuwe wetten, die overgenomen werden door het zuiditalische Rhegium. Wat in antieke bronnen over persoon en werk van C. wordt medegedeeld, moet echter grotendeels naar het rijk der fabelen verwezen worden. Volgens Aristoteles droeg zijn wetgeving een aristocratisch stempel.


Lit. B. Niese (PRE 3, 2180-2182). - M. Mühl, Die Gesetze des Zaleukos und C. (Klio 22, 1929, 105vv, 432vv). [Nuchelmans]


Lijst van Namen