Dejokes

Dejokes (Δηιόκης), volgens Herodotus (1, 96vv) de stichter van het medische rijk (ca. 715 vC). Hij wordt soms ten onrechte vereenzelvigd met de in de assyrische annalen genoemde mannaïsche vorst Dajakku, die door de assyrische koning Sargon II in 715 vC naar Hamath in Noord-Syrië verbannen werd en later naar zijn eigen land terugkeerde. [Vanden Berghe]


Lijst van Namen