Eupatriden

Eupatriden (Εὐπατρίδαι, 'Nakomelingen der edelgeborenen') heetten in Athene de leden van de oude adellijke geslachten die na de afschaffing van het koningschap en vóór de wetgeving van Solon alle openbare ambten en priesterschappen bekleedden en de Areopaag vormden (vgl. de romeinse patricii). In de 4e eeuw vC werden uit de E. nog de z.g. phylenkoningen gekozen; dezen hadden echter uitsluitend religieuze bevoegdheden. [Nuchelmans]


Lijst van Namen