Gobryas

Gobryas (Γωβρύας, Γωβρύης), perzische generaal, die voor Cyrus de Grote in 539 vC stad en land van Babylon veroverde. G. was gehuwd met een zuster van Darius de Grote en een van zijn dochters was Darius' gemalin voordat deze koning werd. G. was een van de zeven aanzienlijke Perzen die de usurpator Gaumata, die zich voor Cambyses' broer Smerdis uitgaf, ten val brachten en Darius op de troon brachten. Zijn akkadische naam was Ugbaru.


Lit. H. Swoboda (PRE 7, 1548-1550). [Nuchelmans]


Lijst van Namen