Hegesippus

Hegesippus (Ἡγήσιππος), griekse eigennaam. Vermelding verdienen:

(1) Hegesippus van Sunium, atheense politicus en redenaar uit het midden van de 4e eeuw vC, tijd- en partijgenoot van Demosthenes. In 346 vC verzette H. zich tegen de z.g. Vrede van Philocrates, in 343 was hij hoofd van een gezantschap naar Philippus van Macedonië om de voorwaarden van die vrede verbeterd te krijgen, in 342 poogde hij met Demosthenes op de Peloponnesus een front tegen de macedonische koning tot stand te brengen. Reeds in de oudheid schreven sommigen aan H. de redevoering Περὶ Ἁλοννήσου toe die als nr. 7 onder de werken van Demosthenes is overgeleverd. Deze rede antwoordt op Philippus' voorstel om een arbitragecommissie te laten beslissen over het lot van het onbelangrijke eiland Halonnesus, dat bij teruggave aan Athene slechts teruggegeven zou worden wat reeds van de stad was.


Lit. W. Kroll (PRE, Suppl. 4, 1924, 713v).


(2) Hegesippus, grieks epigrammendichter uit de eerste helft van de 3e eeuw vC, van wie in de Anthologia Palatina zeven puntdichten bewaard zijn gebleven. [Nuchelmans]


Lijst van Namen