Menander

Menander (Μένανδρος) van Bactrië (prakriet Minadra, in de boeddhistische overlevering Milinda), generaal en opvolger van koning Demetrius van het hellenistische koninkrijk Bactrië. Na Demetrius' dood huwde M. diens dochter, versloeg de opstandige Eucratides, tegen wie Demetrius gesneuveld was, en besteeg de troon. Hij regeerde van ca. 155 vC tot zijn dood tussen 140 en 130 vC over het zuidelijke deel van Bactrië en over een deel van Noordwest-India ten oosten van de Indus. Hoever hij op zijn veldtochten in de rest van India is doorgedrongen, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. De meeste door M. geslagen en van zijn portret voorziene munten vertonen op de keerzijde de griekse godin Pallas Athene, sommige echter het boeddhistische z.g. 'wiel der wet'. M. begunstigde blijkbaar het boeddhisme; of hij ook zelf boeddhist geworden is, zoals de indische traditie wil, wordt door velen betwijfeld.


Lit. W. Tarn, The Greeks in Bactria and India (Cambridge 1951) 225-269. A. K. Narain, The Indo-Greeks (Oxford 1957) 74-100. [Nuchelmans]


Lijst van Namen