Midas

Midas (Μίδας), koning van Phrygië van ca. 740 tot ca. 695 vC, die behalve uit het phrygische tekstmateriaal en klassieke auteurs ook - als 'Mita van Muski' uit contemporaine assyrische teksten bekend is. De assyrische bronnen maken duidelijk dat M. afwisselend in goede en slechte verstandhouding met zijn assyrische tijdgenoten geleefd heeft. Uit een te Kalchu gevonden brief leidt men af dat tijdens een periode van toenadering een officiële assyrische vertegenwoordiger een bezoek aan het hof van M. in Gordium heeft gebracht. De annalen van Sargon II leggen getuigenis af van herhaalde vijandelijkheden tussen beide machten in het cilicische grensgebied tussen 715 en 709. In het laatste jaar bood M. door middel van een gezantschap zijn onderwerping aan de assyrische koning aan. Volgens de traditie zou M. zelfmoord hebben gepleegd ten tijde van de cimmerische strooptochten in Klein-Azië in het begin van de 7e eeuw. Volgens sommige archeologen is de z.g. 'Royal Tomb' bij Gordium zijn begraafplaats. Griekse bronnen vermelden dat M. met een griekse uit Cyme getrouwd was en de eerste buitenlandse vorst was die contact opnam met het orakel van Delphi. Een phrygische inscriptie in Midas-stad noemt M. wanax, 'koning, heerser', en lawagetas, 'legeraanvoerder'. De naam Mita(s) komt reeds in de anatolische onomastiek van het 2e millennium voor.


Lit. M. J. Mellink, Mita, Mushki and Phrygians (Gedenkschrift Bossert, Anadolu Arastirmalari Helmuth Theodor Bossert, in Hatirasina Armagan 2, 1-2, Istanbul 1965, 317-325). M. Lejeune, A propos de la titulature de M. (Athenaeum 47, 1969, 179-192). [Houwink ten Cate]


Lijst van Namen