Ninus

Ninus (Νῖνος), de mythische stichter van het Assyrische rijk en de stad Niniveh (z. Cyaxares), volgens de sage opgevolgd door zijn vrouw Semiramis, die Babylon zou gesticht hebben.


Lijst van Namen