Cyaxares

Cyaxares (Κυαξάρης, oudperzisch Huvaxstra), koning van het rijk der Meden van ca. 625 tot 585, zoon van Phraortes, vader van Astyages. C. maakte samen met Nabopolassar, de stichter van het nieuw-babylonische rijk, door de verwoesting van Ninive (612 vC) een eind aan het assyrische rijk. Tevoren had hij reeds vele jaren oorlog gevoerd tegen uit het Noorden zijn rijk binnendringende Scythen. Vanaf 590 beoorloogde hij vijf jaar lang de Lydiërs. Na een veldslag (585) die onbeslist bleef tengevolge van een - door Thales van Milete voorspelde(?) zonsverduistering, sloten C. en Alyattes van Lydië een vrede, die bekrachtigd werd door het huwelijk van de medische kroonprins Astyages met Alyattes' dochter Alyenis.


Lit. Herodotus 1, 103-106 (aanvechtbare chronologie). - F. Weissbach (PRE 11, 2246-2250). [Nuchelmans]


Lijst van Namen