Thales

kopThales (Θάλης) van Milete, griekse geleerde en wijsgeer, oudste van de z.g. ionische natuurfilosofen en van de Zeven Wijzen. Hij leefde in de eerste helft van de 6e eeuw vC. T. was een knap meetkundige: hij leverde als eerste de bewijzen voor een vijftal geometrische stellingen (bv. 'de basishoeken van een gelijkbenige driehoek zijn gelijk' en 'om een rechthoekige driehoek kan een halve cirkel beschreven worden'), berekende de hoogte van de piramiden uit de lengte van hun schaduw en voorspelde de zonsverduistering van 28 mei 585 vC (Herodotus 1,74). Hij hield zich ook bezig met natuurkunde (o.a. magnetisme en het probleem van de bronnen en van de overstroming van de Nijl) en nautische astronomie. In de politiek raadde hij de vorming van een sterke ionische federatie aan tegen de dreiging van een perzische overheersing (Herodotus 1,170). In zijn cosmologie, die beïnvloed geweest moet zijn door de egyptische en babylonische wetenschap, stelde hij dat de aardschijf op water drijft. Wijsgerig van aard was zijn stelling dat alles uit het water voortkomt en in wezen uit water bestaat.

Voor Aristoteles was dit de reden om T. aan de aanvang van de griekse filosofie te plaatsen. Bij alle aan T. toegeschreven wetenschappelijke verdiensten dient men te bedenken dat de bronnen waaraan onze kennis ontleend wordt, op zijn vroegst uit de tweede helft van de 5e en uit de 4e eeuw vC dateren. Er zijn vele aanwijzingen dat de legende zich al vroeg meester heeft gemaakt van Thales' blijkbaar veelzijdige en indrukwekkende persoon en werkzaamheid.


Lit. Testimonia in H. Diels/W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker 16 (Berlin 1951) 67-81. - W. Nestle (PRE 5A, 1210-1212). C. J. Classen (PRE Suppl. 10, 1965, 930-947). -T. L. Heath, A Manual of Greek Mathematics (Oxford 1931) 81-90. B. van der Waerden, Ontwakende wetenschap (Groningen 1950) 97-101. G. S. Kirk/J. E. Raven, The Presocratrc Philosophers (Cambridge 1962) 74-98. W. K. Guthrie, A History of Greek Philosophy 1 (Cambridge 1962) 45-72. R. Schottländer, Prüheste Grundsätze der Wissenschaft bei den Griechen (Berlin 1964). [Nuchelmans]


Lijst van Namen