Natuurfilosofen

De Ionische natuurfilosofen zijn wijsgeren die zich in het begin van de ontwikkeling de filosofie bezig hielden met de waarneembare wereld en zich trachtten rekenschap te geven van haar ontstaan en samenstelling en bovendien van de veranderingen in de kosmos. Hun verdienste ligt ten eerste in hun oorspronkelijkheid omdat zij als eersten beproefd hebben zich van de mythologie als verklaring van het wereldgebeuren vrij te maken, en ten tweede in hun poging om verschijnselen in de wereld terug te brengen tot een gemeenschappelijk, onpersoonlijk beginsel (ἀρχή). Hiermee werd wel de traditionele griekse godsdienst ondermijnd die uitging van veel goden. Belangrijke vertegenwoordigers van deze stroming waren Thales van Milete, Anaximander van Milete, Anaximenes van Milete en Heraclitus van Ephese. Zie ook filosofenscholen en -richtingen.


Lijst van Namen