Alyattes

Alyattes, zoon van Sadyattes, voorlaatste koning der Lydiërs, die in 585 vC een verdrag sloot met Cyaxares van Medië, waarmede een vooriopig einde kwam aan langdurige strijd. Hij veroverde en verwoestte Smyrna, maar zijn veldtocht tegen Milete eindigde met een vredesverdrag. Hij werd ca. 560 opgevolgd door zijn zoon Croesus.


Lijst van Namen