Smyrna

kaartSmyrna (Σμύρνα), griekse havenstad op de westkust van Klein-Azië, gunstig gelegen aan de Golf van S., thans Izmir. De oudste griekse nederzetting met de naam S. lag 4 km ten noorden van het latere en tegenwoordige S., bij het moderne stadje Bayrakli. Zij werd in de 11e eeuw vC gesticht door Aeoliërs op een plaats die al sinds het 3e millennium vC bewoond was, en leefde oorspronkelijk voornamelijk van landbouw. Nadat ze in ionische handen was overgegaan (9e/8e eeuw vC?), ontwikkelde zij zich tot een bloeiende handelsstad, waarvan door turks-engelse opgravingen onder leiding van E. Akurgal en J. Cook (1948-1951) resten van enkele huizen - met interessante vondsten van ceramiek en sculpturen - en van een archaïsche Athene-tempel - het oudste bekende monumentale heiligdom van de griekse wereld aan het licht gebracht zijn.


munt
Zilveren tetradrachme van Smyrna
Ca. 600 vC werd oud-S. door de lydische koning Alyattes veroverd en gebrandschat. Het werd herbouwd, maar ca. 545 vC door de Perzen volledig verwoest. In de volgende 2 1/2 eeuw restte er slechts een onaanzienlijk dorp.

Ca. 300 vC kwam ca. 4 km zuidwaarts door toedoen van Antigonus Monophthalmus en Lysimachus een nieuwe stedelijke nederzetting tot stand, die spoedig uitgroeide tot het welvarende en prachtige S. van de hellenistische en romeinse periode, dat door Strabo (14,646) als de mooiste ionische stad van zijn dagen (eind 1e eeuw vC) beschreven wordt. Zij werd door de Romeinen, onder wier gezag zij sedert ca. 130 vC stond, op bijzondere wijze begunstigd. Na een aardbeving in 178 nC werd zij met de steun van keizer Marcus Aurelius gerestaureerd.


agoraS. wordt in Apoc 1, 11 genoemd bij de zeven kerken van Azië' waaraan de Apocalyps van Johannes geadresseerd is.

Beroemde zonen van de stad waren o.a. de dichters Bion en Quintus en de retor Aelius Aristides. S. was ook een van de steden die er aanspraak op maakten de geboorteplaats van Homerus te zijn.

Tengevolge van de continue bewoning is van nieuw-S. niet veel meer dan een groot deel van de agora teruggevonden, een plein van 120 x 80 m, dat omgeven was door brede stoa's.


Lit. L. Bürchner (PRE 3A, 730-764). A. Mansel (EAA 7, 376-378). E. Akurgal (Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton 1976, 847v). - C. Cadoux, Ancient S. A history of the city from the earliest times to 324 A.D. (Oxford 1938). R. Naumann/S. Kantar, Die Agora von S. (Istanbuler Forschungen 17, 1950, 69-114). J. Cook/R. V. Nicholls/J. K. Anderson/J. Boardman. Old S. (ABSA 53-54. 1958-1959. 1-182; opgravingsverslagen). G. E. Bean, Kleinasien 1. Die Agaische Turkei von Pergamon bis Didyma (Stuttgart 1969) 37-49. [Nuchelmans]


Kaart