Quintus van Smyrna

Quintus (Κόϊντος) van Smyrna, griekse dichter uit de 4e eeuw nC, auteur van een epos Τὰ μεθ᾽ Ὅμηρον (Vervolg van Homerus; latijn Posthomerica) in 14 boeken, dat een groot deel van de gebeurtenissen van de trojaanse sagenkring verhaalt die lagen tussen het einde van de Ilias en het begin van de Odyssee, meer in het bijzonder tussen de dood van Hector en de schipbreuk van de 'kleine' Aiax. Zo komen o.a. aan de orde de geschiedenis van de Amazone Penthesilea (boek 1), het optreden en de dood van Memnon (boek 2), Achilles' dood (3), de lijkspelen ter ere van Achilles (4), de strijd om diens wapenrusting met Aiax' waanzin en zelfmoord (5), de heldendaden van Neoptolemus en de dood van Eurypylus (6, 7 en 8), de geschiedenis van Philoctetes (9), Paris' verwonding en dood (10), het beleg van Troje (1 1), de bouw van het houten paard (12), de val en verwoesting van de stad (13), de thuisreis van de Grieken en de schipbreuk en ondergang van de 'kleine' Aiax bij kaap Caphereus (14). Als bronnen gebruikte Q. niet de gedichten van de epische cyclus, waarvan hij wèl de dispositie volgde, maar vermoedelijk een of meer mythografische handboeken, waarschijnlijk daarnaast ook hellenistische en romeinse poëzie (Aeneis van Vergilius?).

De poëtische waarde van het werk, dat misschien als schoolboek bedoeld was, is gering. De structuur is gebrekkig, terwijl de dorre stijl alleen door aantrekkelijke vergelijkingen enigszins verievendigd wordt. Wat de taal betreft poogt Q. het homerische taaleigen te volgen, maar hij vertoont ook invloeden van Apollonius Rhodius, Callimachus en Aratus.


Lit. Uitgaven: Editio princeps Venetië 1505 (of 1521?). Beste moderne edities: A. Zimmermann, Quinti Smyrnaei Posthomericorum libri XIV (Leipzig 1891). Met engelse vertaling: A. S. Way, Q. Smyrnaeus, The Fall of Troy (Loeb Class. Libr., London 1913). Met franse vertaling: F. Vian, Q. de Smyrne, La Suite d'Homère 1-3 (Paris 1963-1969). Engelse vertaling: F. M. Combellack, The War at Troy. What Homer didn't tell (Norman University of Oklahoma 1968). - R. Keydell (PRE 24, 1271-1296). - F. Vian, Recherches sur les Posthomerica de Q. de Smyrne (Paris 1959). Id., Histoire de la tradition manuscrite de Q. de Smyrne (ib. 1959). P. Kakridis, Koïntos Smyrnaios (Athene 1962). [Nuchelmans]


Lijst van Auteurs