Sadyattes

Sadyattes (Σαδυάττης), naam van twee koningen van Lydië.

(1) Sadyattes I, ook Candaules en Myrsilus genoemd, regeerde in het begin van de 7e eeuw vC. Ca. 680 werd hij door Gyges onttroond, waardoor een einde kwam aan de regering van de dynastie der Heracliden en het huis der Mermnaden aan de macht kwam.


Lit. Herodotus 1, 7-13. - J. Miller (PRE 10, 1860v s.v. Kandaules). H. Swoboda (PRE 1A, 1693v s.v. Sadyattes I).


(2) Sadyattes II, zoon van Gyges' zoon Ardys II, regeerde ca. 600 vC, volgens Herodotus gedurende twaalf jaar. Hij zou zes jaar vergeefs oorlog hebben gevoerd tegen Milete en werd opgevolgd door zijn zoon Alyattes.


Lit. Herodotus 1, 16-18. - H. Swoboda (PRE 1A, 1694v). [Nuchelmans]


Lijst van Namen