Ardys

Ardys (Ἄρδυς), naam van twee koningen van Lydië:

(1) Ardys I, uit het geslacht der Heracliden, regeerde van ca. 775 tot ca. 740.


(2) Ardys II, uit het geslacht der Mermnaden, zoon en opvolger van Gyges, regeerde van 652(?) tot 603(?). In 645 veroverden de Treren en de Lyciërs de lydische hoofdstad Sardes op de burcht na, die onneembaar heette en van waaruit A. zijn rijk weer wist te heroveren. Tijdens zijn regering begon de lydische expansie naar het westen: A. veroverde Priëne en viel Milete aan. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Sadyattes.


Lit. Herodotus 1, 15-16. - H. Kaletsch, Zur lydischen Chronologie (Historia 7, 1958, 1-47). [Nuchelmans]


Lijst van Namen