Semiramis

Semiramis (Σεμίραμις), griekse, vooral bij Ctesias voorkomende, naam van de assyrische koningin Sammuramat. Deze was de gemalin van koning Samsi-Adad V (824-810) en zou na diens dood enige tijd als koningin-regentes voor haar minderjarige zoon Adadnirari III (810/809-782) zijn opgetreden, een feit dat ondanks het ontbreken van concrete getuigenissen sterk tot de verbeelding van latere auteurs blijkt te hebben gesproken. S. was vermoedelijk een babylonische prinses, die na de troonsbestijging van haar zoon haar machtspositie gedeeltelijk behield. Het valt op dat Adadnirari haar in twee inscripties naast zijn eigen naam noemt.

De griekse legende stelde S. voor als de dochter van de syrische godin Derketo (Atargatis); zij zou gehuwd zijn met de assyrische koning Ninus en na diens dood een machtige mesopotamische heerseres zijn geworden, die veldtochten ondernam tot in India en Ethiopië, een luxueus leven leidde, talrijke steden stichtte en geweldige bouwwerken oprichtte; zij zou o.m. de befaamde hangende tuinen van Babylon aangelegd hebben. Deze verhalen missen elke historische grond.


Lit. Diodorus Siculus, Bibliotheca 2, 4-20. - C. Lehmann-Haupt (Roscher 4, 678-702). Th. Lenschau (PRE Suppl. 7, 1940, 1204-1212). - C. Lehmann-Haupt, Die historische S. und ihre Zeit (Tübingen 1910). W. Eilers, S. Entstehung und Nachhall einer altorientalischen Sage (Sitzungsberichte der österreichischen Akad. Wiss. Philosophisch-historische Klasse 274. 2, Wien 1971). [Beek/van Driel]


Lijst van Namen