Philomelus

Philomelus (Φιλόμηλος), opperbevelhebber van de Phociërs in de eerste twee jaar van de derde heilige oorlog, broer van Onomarchus, die hem in 358 vC na zijn dood opvolgde.