Philotas

Philotas (Φιλώτας), macedonisch edelman en officier (360-330 vC), zoon van Parmenio en broer van Nicanor. P. was een leeftijdgenoot en persoonlijke vriend van Alexander de Grote en onderscheidde zich in de strijd tegen de Perzen als commandant van de macedonische ruiterij. Evenals verschillende andere macedonische edelen kon hij zich echter moeilijk met Alexanders oriëntaliserende politiek verenigen. Dit prikkelde de argwaan van de koning dusdanig dat hij P. van hoogverraad beschuldigde en liet doden. Spoedig daarna trof zijn vader hetzelfde lot.


Lit. E. Badian, The Death of Parmenio (Transactions and Proceedings of the American Philological Association 91, 1960,324-338). [Schouten]


Lijst van Namen