Plistarchus

Plistarchus (Πλείσταρχος), koning uit Spartaanse huis der Agiaden, zoon van Leonidas. Bij diens dood in 480 was hij nog minderjarig en kreeg zijn oom Pausanias de voogdij. Over zijn regeringsperiode is niet veel bekend.


Lijst van Namen