Theagenes

Theagenes (Θεαγένης), tiran van Megara in de tweede helft van de 7e eeuw vC. Hij kwam aan de macht door bij een staatsgreep tegen de grootgrondbezitters als leider van de lan.dbevolking op te treden en zich van een lijfwacht te laten voorzien; tijdens een hongersnood liet hij het vee van de rijken slachten. T. bood ook militaire hulp aan de mislukte staatsgreep van zijn schoonzoon Cylon in Athene. In een daarop volgende oorlog tussen Megara en Athene zou Megara zich van het eiland Salamis meester gemaakt hebben. Kort daarop werd T. uit Megara verdreven.


Lit. F. Schachermeyr (PRE 5A, 1341-1345). - P. N. Ure, The Origin of Tyranny (Cambridge 1922 = New York 1962) 264-268. H. Berve, Die Tyrannis bei den Griechen (München 1967) 33v, 536.


Lijst van Namen