Cylon

Cylon (Κύλων), atheense edelman uit de 7e eeuw vC. Ca. 640 vC werd hij overwinnaar bij de olympische spelen. In 636 of 632 bezette hij, bijgestaan door soldaten van zijn schoonvader Theagenes, tiran van Megara, de acropolis om door een staatsgreep tiran van zijn vaderstad te worden. De Atheners heroverden echter de burcht; C. wist te ontkomen, zijn aanhangers en helpers werden op bevel van de archont Megacles uit het geslacht der Alcmaeoniden gedood, hoewel ze asiel gevonden hadden bij het altaar van de Erinyen. De door heiligschennis bevlekte familie der Alcmaeoniden werd uit Athene verbannen en mocht pas in de tijd van Solon (ca. 590) in haar vaderstad terugkeren. [Nuchelmans]


Lijst van Namen