Alcmeoniden

Alcmaeoniden (Ἀλκμεωνίδαι), een van de aanzienlijkste adellijke geslachten van Attica. Als stamvader gold Alcmaeon, een achterkleinzoon van Nestor; Alcmaeon zou in de woelige tijden van de dorische volksverhuizing van Pylus naar Athene gekomen zijn; volgens Herodotus (5, 62) waren de A. echter autochtone bewoners van Attica. In de 7e en 6e eeuw vC speelden de A. een belangrijke rol in de geschiedenis van Attica. Ze waren felle tegenstanders van de tiran Pisistratus, tijdens wiens bewind ze lang in ballingschap leefden. In die tijd droegen ze grote sommen bij aan de herbouw van de door brand verwoeste Apollo-tempel van Delphi, waardoor ze in heel Griekenland bekend werden en in Sparta steun vonden voor de omverwerping van de alleenheerschappij der Pisistratiden. De meest bekende A. waren Megacles 1 en 2 en Clisthenes; Pericles en Alcibiades waren door hun moeders met de A. verwant.


Lit. J. Toepffer (PRE 1, 1556-1562). - G. W. Williams, The Curse of the Alkmaionidai (Hermathena, november 1951, 32- 49; mei 1952, 3-21; november 1952, 58-71). [Nuchelmans]


Lijst van Namen