Megacles

Megacles (Μεγακλῆς), naam van twee bekende atheense staatslieden uit het geslacht der Alcmaeoniden.

(1) Megacles, archont ca. 630 vC, liet Cylon en diens aanhangers doden, hoewel ze van het asielrecht gebruik maakten. Om deze heiligschennis werd de familie der Alcmaeoniden uit Athene verbannen; ze mochten pas ca. 590 terugkeren.


(2) Megacles, leider van de atheense middenpartij (kooplieden en kleine zelfstandigen) van ca. 580 tot ca. 545 vC. Zijn rivalen waren Lycurgus, een starre oligarch, en Pisistratus, die de ontevreden volksmassa leidde. Toen Pisistratus zich als tiran opwierp (561/560), zocht M. eerst steun bij Lycurgus. Tijdens Pisistratus' eerste ballingschap schaarde hij zich echter aan diens zijde; Pisistratus trad zelfs met een dochter van M. in het huwelijk. Spoedig echter ontstond er weer verwijdering tussen beiden; Pisistratus moest ten tweeden male zich in ballingschap begeven, maar keerde tussen 545 en 540 definitief terug. Nu werd M. verbannen. Over zijn verdere lotgevallen is niets bekend.

M. was gehuwd met Agariste, een dochter van de sicyonische tiran Clisthenes; een van hun zoons was de bekende democratische hervormer Clisthenes.


Lit. U. Kahrstedt (PRE 15, 125v) - F. W. Mitchell, M. (Transactions and Proceedings of the American Philological Association 88, 1957, 127-130). [Nuchelmans/Schouten]


Lijst van Namen