Polemarch

Polemarch (πολέμαρχος, 'oorlogsbevelhebber'), in vele griekse steden oorspronkelijk titel van een of meer (opper)bevelhebbers van het leger in oorlogstijd. In Athene, waar een van de negen archonten de titel p. voerde, schijnt deze het laatst een militaire rol te hebben gespeeld in de slag bij Marathon (490 vC; Callimachus); sinds 487 vC werd in Athene de taak van de ἄρχων πολέμαρχος overgenomen door strategen. In vele andere griekse steden voltrok zich, hier vroeger daar later, een soortgelijke ontwikkeling. De atheense p. was na het verlies van zijn militaire functie o.a. belast met de organisatie van bepaalde feesten en offers, en met de rechtspraak tussen vreerndelingen en atheense burgers en tussen vreemdelingen onderling.


Lit. H. Schaefer (PRE Suppl. 8, 1956, 1097-1134). [Nuchelmans]


Register