Thesmophoria

Thesmophoria (τὰ Θεσμοφόρια), een van de belangrijkste griekse feesten, gevierd uitsluitend door (gehuwde?) vrouwen ter ere van Demeter en haar dochter Persephone-Kore ter bevordering van de vruchtbaarheid van het pasgezaaide graan en van de vruchtbaarheid van de vrouwen zelf. In Attica werd het feest gevierd van de lle tot de 13e dag van de maand Pyanopsion (tweede helft oktober/eerste helft november). De drie dagen heetten Ἄνοδος, Opkomst), Νηστεία (Vasten) en Καλλιγένεια Goed nageslacht). Op de eerste dag trokken de vrouwen zich terug in loofhutten, waarin ze op een bed van planten zaten. Het voornaamste ritueel werd op de derde dag voltrokken: daartoe aangewezen vrouwen (ἀντλήτριαι) haalden uit de μέγαρα (onderaardse keldertjes) de half vergane resten te voorschijn van de biggen die daarin in de zomer (bij het Scirophoriën-feest?) na het dorsen begraven waren, samen met andere vruchtbaarheidssymbolen. De biggen werden op het altaar gelegd, met zaaikoren vermengd en geofferd.


Lit. P. Arbesmann (PRE 5A, 15-28). - M. Nilsson, Griechische Feste (Leipzi 1906 = 1957) 313-325. L. Deubner, Attische Feste (Berlin 1932, 1959) 50-60. M. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion 1 (München 1967) 461-466. [Nuchelmans]


Register