Micon

Micon (Μίκων), atheense schilder en beeldhouwer, die omstreeks 450 vC als tijdgenoot van Polygnotus voornamelijk in Athene werkzaam was. Als zijn belangrijkste werken worden genoemd de schilderingen in de 'stoa poikilee' op de atheense agora, waar hij de strijd van de Grieken tegen de Amazonen en de slag bij Marathon - laatstgenoemde samen met Panaenus - afbeeldde, en voorts die in het Anaceum, de tempel der Dioscuren, waar hij de sage van Pelias en diens dochters, die hem poogden te verjongen, schilderde. In het Theseum bevonden zich van zijn hand een amazonomachie, de strijd tussen Lapithen en Centauren en het bezoek van Theseus aan Poseidon en Amphitrite. Tenslotte heeft M. ook beelden van athleten gemaakt. Van M.s stijl, die vooral excelleerde in de weergave van paarden, kan men zich een beeld vormen aan de hand van de contemporaine vazenschildering.


Lit. G. Lippold (PRE 15, 1557-1561). P. Bocci (EAA 4, 1125-1128). [J.A. de Waele]


Lijst van Namen