Ctesibius

Ctesibius (Κτησίβιος) van Alexandrië, knap werktuigbouwkundige uit de tijd van koning Ptolemaeus II (285-246). Met zekerheid kan aan C. de uitvinding worden toegeschreven van het waterorgel, van een verbeterd wateruurwerk en van een brandspuit. Hij experimenteerde vooral met samengeperste lucht en zou ook een werk over mechanica, Ὑπομνήματα μηχανικά (Werktuigkundige verhandelingen) hebben geschreven.


Lit. Hero, Pneumatica. Vitruvius, De architectura, boeken 9 en 10. - K. Ormsky (PRE 11, 2074-2076). K. Tittel (PRE 9, 63vv s.v. Hydraulis). [Nuchelmans]Lijst van Namen