Sanchuniaton

Sanchuniaton (phenicisch: Sakkunjaton), phenicisch priestergeleerde uit Beirut, vermoedelijk uit de 9e-7e eeuw vC, die een phenicische geschiedenis schreef, waarin ook ruime aandacht werd geschonken aan de godsdienst. Het werk is fragmentarisch bekend via een vergriekste versie van Philo van Byblus, waarvan excerpten bewaard zijn bij Porphyrius en in Eusebius' Praeparatio Evangelica. Philo's bewering dat S. vóór de trojaanse oorlog leefde is weinig waarschijnlijk. De geschiedenis behandelde o.a. kosmogonie, zoögonie, de goddelijke uitvinders, Uranus' nakomelingen, Cronus' regering enz. De scepsis die vroeger tegenover deze overlevering in acht werd genomen is voor een groot deel verdwenen door de ontdekking van de mythologische teksten uit Ugarit, die de kanaänitische kern van de vergriekste tradities hebben aangetoond.


Lit. Grimme (PRE JA, 2232-2245). S. E. Loewenstamm (PRE Suppl. 14, 1974, 593-598). - C. Clemen, Die phönikische Religion nach Philo vom Byblos (Leipzig 1939; MVAG 42, 3). O. Eissfeldt, Ras Schamra und S. (Halle a.d. Saale 1939). Id., S. van Berut und Ilumilku vom Ugarit (ib. 1952). H. Gese (in: H. Gesel M. Höfner/K. Rudolph, Die Religionen Altsyriens, Altarabiens und der Mandäer, Stuttgart 1970, 31 vv). [Veenhof]