Ansjar

Ansjar is volgens de goden-genealogie der Sumeriërs (zie bv. het scheppingsepos Enuma-elisj) de vader van Anu. Later werd de god Assur met hem geidentificeerd, waardoor deze in de hiërarchie der goden van Mesopotamië de hoogste plaats ging innemen.


Lit. E. Ebeling (RLA 1, 112). [Beek]


Lijst van Goden