Anu

Anu, naam voor de oorspronkelijk sumerische, later akkadische god des hemels, die vooral in Uruk (merkwaardige teksten in ANET 339-343a) en later ook in Assur (tempel van Tiglatpileser I: ANEP nr. 755) vereerd werd. Hij hoorde oorspronkelijk naast Enlil en Ea tot de drie grote kosmische goden. In het scheppingsepos Enuma-elisj wordt verteld hoe A. zijn macht afstaat aan het zonnekind Marduk. Daarna neemt hij in de hiërarchie der goden geen belangrijke plaats in totdat hij in de tijd der Seleuciden met Zeus wordt geïdentificeerd.


Lit. E. Ebeling (RLA 1, 115-117). - H. Wohlstein, Anu in den Urzeitsmythen (Riv. degli Studi Orient. 36, 196], 159183). [Beek]


Lijst van Goden