Asratu

Asratu is een door Assyriërs en Babyloniërs vereerde godin, gemalin van Amurru en geidentificeerd met de sumerische Gubarra. De cappadocische tabletten bevatten eigennamen, die wijzen op verering van deze godin ten tijde van de 3e dynastie van Ur in een assyrische handelskolonie. In een inscriptie uit de tijd van Hammurabi heet zij 'de bruid van de hemelgod'. Een stamhoofd van Amurru heet in Amarnabrieven Abdi-Asjirta. Als Sarachitu wordt zij nog vermeld in contracten uit de seleucidische tijd. Men weet niet of de verering van A. oorspronkelijk uit Babylonië stamt dan wel uit het westen is geïmporteerd. Ook is niet duidelijk in welke verhouding zij staat tot de Asjera der Kanaänieten.


Lit. E. Ebeling (RLA 1, 169). [Beek]


Lijst van Goden