Astar

Astar, in ugaritische teksten ('ttr) zoon van El en 't_rt, astrale godheid (avond- en morgenster), meer vereerd in Noord- en Zuid-Arabië dan door de Semieten van het westen en noorden. Een parallel uit dit gebied is misschien A. ('str-kms) uit r. 17 van de Mesasteen (ANET 320), aan wie koning Mesa de israëlitische inwoners van de stad Nebo (Nm 33,3.28) ter vernietiging wijdde, tenzij hier een vrouwelijke pendent van Kemos bedoeld is. Oorspronkelijk zal A. de mannelijke pendant geweest zijn van Astarte. [Beek]


Lijst van Goden